YHTEYSTIEDOT

PR CARAVAN OY

Alikyläntie 36

04330 Lahela, TUUSULA

Puh: 040 417 9617

email: hyrylansammutinhuolto@prcaravan.fi

 

LITIUMIONIPALON SAMMUTUS

Ladattavien elektroniikkalaitteiden litiumioniakuissa on suuri energiateho pienessä koossa ja ne latautuvat nopeasti. Käytössä akut toimivat yleensä hyvin, mutta jos ne vaurioituvat tai ylilatautuvat, akut voivat syttyä räjähdysmäisesti ja aiheuttaa hankalasti sammutettavan palon. Laitteiden syttyessä jäähdyttäminen on avain tehokkaaseen palon sammuttamiseen. 

Lue lisää...

AJANKOHTAISTA

Sammutin tulee tarkastuttaa vähintään kahden vuoden välein, käyttökohteesta riippuen. Käytön jälkeen sammutin on aina täytettävä uudelleen. Tarkastuksen, huollon sekä täytön saa suorittaa TUKESin luetteloima käsisammutinliike.

TARJOUS

Presto PG2 ajoneuvotelineellä Luokitus: 13A 89B C Jauheen määrä: 2 kg Mitat K x L x Ø MM: 395 x 180 x 100 Toiminta-aika 9 sek.

KÄSISAMMUTTIMETKäsisammuttimet ovat enintään 20 kg:n painoisia sammuttimia.
Niiden käyttö- ja sammutusominaisuuksien sekä niihin tehtävien
merkintöjen tulee olla voimassaolevan eurooppalaisen EN 3-standardisarjan
tai muun vastaavan vaatimustasoisen standardin mukaisia.
Käsisammuttimille on mm. seuraavia vaatimuksia:

• sammutetta on oltava vähintään 1 kg
• sammutin voidaan täyttää uudelleen
• sammuttimessa on venttiili, joka mahdollistaa
sammutevirran katkaisemisen.

Käsisammuttimet ovat myös painelaitteita.

Käsisammuttimia koskevat säädökset

Käsisammuttimien käyttö- ja sammutusominaisuuksista sekä merkinnöistä
suomen- ja ruotsin kielellä on säädetty sisäasiainministeriön
(SM) asetuksessa käsisammuttimista (790/2001).

Pelastuslain (468/2003) 22 §:n mukaan huoneiston haltijan on huolehdittava,
että viranomaisen määräämät sammutuslaitteet ovat
toimintakunnossa sekä huollettu ja tarkastettu asianmukaisesti. Sisäasiainministeriö
on antanut asetuksen (917/2005) käsisammuttimien
tarkastuksesta ja huollosta. Siinä on mainittu, että käsisammutin
tarkastetaan vähintään vuoden väliajoin, jos sammutin säilytetään niin,
että se on alttiina toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille kuten kosteudelle,
tärinälle, lämpötilojen vaihtelulle tai pakkaselle. Muissa tapauksissa
käsisammutin tarkastetaan vähintään kahden vuoden väliajoin.

Käsisammuttimiin sovelletaan painelaitteina kauppa- ja teollisuusministeriön
päätöstä painelaitteista (938/1999) ja painelaiteturvallisuudesta
(953/1999). Käsisammutin on laitekokonaisuus, jollaisena
se on CE-merkittävä ja se tarkastetaan painelaitteena päätöksen
(953/1999) 6 luvun mukaisesti.

Pelastustoimen laitelain (10/2007) perusteella Tukes (Turvatekniikan
keskus) valvoo Suomessa markkinoilla olevien käsisammuttimien
vaatimustenmukaisuutta. Tukes hankkii markkinoilta tuotteita, testauttaa
ne ja ryhtyy toimenpiteisiin, mikäli sammuttimet eivät täytä vaatimuksia.
Vaatimusten vastaiset tuotteet voidaan tarvittaessa poistaa
markkinoilta.

Käsisammuttimien ominaisuudet

Suomessa myydään vuosittain yli 200 000 käsisammutinta.Vuonna
2007 markkinoilla olevista käsisammuttimista jauhesammuttimia oli
92 %, nestesammuttimia 6 % ja hiilidioksidi- eli CO2-sammuttimia 2 %.

Jauhesammutin
• Jauheita on monenlaisia, mutta yleisimmät eli ABC-jauheet soveltuvat
lähes kaikkeen sammuttamiseen kuten kiinteiden, nestemäisten sekä
kaasumaisten aineiden sammuttamiseen.
• Tehokkaimmat sammutusominaisuudet kokoonsa nähden.
• Sammutusetäisyys n. 3 m.
Nestesammutin
• Sammutusnesteet ovat yleensä vesipohjaisia vaahtoja, jotka soveltuvat
lähes kaikkeen sammuttamiseen kuten kiinteiden ja nestemäisten
aineiden sammuttamiseen.
• Pienemmät jälkipuhdistustoimenpiteet kuin jauhesammuttimella.
• Pakkasenkestävyys ja sähkölaitteiden sammutusmahdollisuus tulee
tarkastaa käyttöohje-etiketistä.
• Sammutusetäisyys n. 3 m.
Hiilidioksidisammutin
• Soveltuu neste- ja sähköpalojen sammutukseen.
• Sammutusaine on ilmaa raskaampaa ja sen purkautumislämpötila on
n. - 76 ºC, joten nämä vaaratekijät on otettava sammutettaessa huomioon.
• Sammutusetäisyys n. 1 m.

Käsisammuttimien teholuokat

Käsisammuttimien soveltuvuus erilaisten palojen sammutukseen
merkitään yleisimmin kirjaimilla A, B ja C.
A = kiinteiden aineiden palot,
B = nestemäisten aineiden palot,
C = kaasujen palot.

Kirjaimen edessä oleva lukuarvo kertoo, minkä tehoarvon käsisammutinmalli
on saavuttanut sammutustesteissä. Mitä suurempi on lukuarvo,sitä tehokkaampi
on käsisammutin.

Käsisammuttimen hankinta ja huolto
Käsisammutin hankitaan viranomaisen määräyksestä, säädösten edellyttäessä sitä tai
omatoimisesti.
Käsisammuttimen käyttö ei ole monimutkaista, mutta kynnys sen käyttä-
miseen voi olla suuri, jos ei ole harjoitellut käsisammuttimella sammuttamista ennen
mahdollista tulipalotilannetta.

Käsisammuttimia myyvät mm. rautakaupat, markettien rautatarvikeosastot, autotarvike-
liikkeet ja käsisammutinliikkeet.

Pelastuslaitokset ja -liitot, järjestöt sekä monet koulutusyritykset järjestävät turvallisuuskoulutuksia,
joissa käsisammuttimen ja muunkin alkusammutuskaluston käyttöä pääsee
harjoittelemaan ammattilaisen opastuksella.

Käsisammuttimien huollon tai tarkastuksen voi hankkia käsisammutinliikkeestä.
Käsisammuttimen tarkastuksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla todetaan sammuttimen
toimintakunto ja huollolla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla sammutin saatetaan toiminta-
kuntoon. Tukes pitää yllä luetteloa käsisammutinliikkeistä.

Muut sammuttimet
Muitakin sammuttimia on kuin käsisammuttimia, jotka ovat kuitenkin merkittävimpiä ja
yleisimpiä
sammutusvälineitä. Puhutaan alkusammutuskalustosta ja toisaalta sammutus-
järjestelmistä.
Käsisammuttimiin sekoitetaan toisinaan kertakäyttöiset alle 1 kg:n
aerosolisammuttimet
ja toisaalta yli 20 kg:n pyörillä varustetut liikuteltavat sammuttimet.
Aerosolisammuttimiin
ei sovelleta EN 3-standardisarjaa. Liikuteltavien sammuttimien
osalta on annettu standardi SFS-EN 1866, joka tulee jakautumaan kolmeen osaan.

Lisätietoja Tukes (Turvatekniikan keskus), www.tukes.fi